Türk DilleriİÇERİKLER

Türklerin Dili – Fuat BOZKURT

Yirminci yüzyılı geride bırakırken, herşeyin hızla değiştiği, bütün değer yargılarının allak bullak edildiği, bir ortamda yaşamanın sancılarını çekiyoruz. Zamanın akışına ayak uydurabilmek, var olan değerlerin gerisinde kalmamak için çırpınıp duruyoruz. Çağdaş insan, karanlıkları yok etme, aydınlıkları yaratma özlemiyle gelmiş dayanmış yirmi birinci yüzyılın kapısına. Bu bir hesaplaşmadır! Çağımız insanının kendisiyle, geçmişiyle, yarattığı ve yaratamadığı şeylerle savaşımıdır sözkonusu olan. Çağıyla hesaplaşmada kendini sınama, kendini tanıma durumuyla da karşı karşıya kalıyor günümüz insanı.

Türk Halk Şiiri – Mustafa SEVER

Türk halk şiiri, Türk halk edebiyatının geneli içinde insanımızın yüzyıllardan günümüze yaşadıklarını, yaşamı içindeki sevinçlerini, acılarını, coşkularını, özlemlerini, vd. sade bir dille yansıtan üreteni belli veya üreteni unutularak halkın ortak ürünü durumuna gelmiş ürünleri içine alır. Bu genel çerçeve içinde Türk halk şiirini “Anonim Halk Şiiri” ve “Âşık Şiiri” olarak bölümleyebiliriz.

Nurullah Ataç Sözleri

“Dil, bir medeniyet olayıdır. Bir medeniyetin kurduğu dil, başka bir medeniyetin düşündüklerini söyleyemez. Yetmez onu söylemeğe. Bir ulus, medeniyetini değiştirdi mi, dilini de değiştirmek zorundadır.” 

Kendi Destanımız- Kadir Eskicioğlu

Kendine ait masalları, efsâneleri, hikâyeleri başkalarının hakikatine tercih etme cesaretini gösterdiğin gün, adımların yürüdüğün toprağı sana ait bir yola dönüştürmeye başlamış demektir. (İhsan Fazlıoğlu)

Yükleniyor…

Bir yanlışlık oldu. Lütfen sayfayı yenileyin ve/veya tekrar deneyin.


Türk Müzikleri (youtube listesi)

Listeye eklenmesini istediğiniz müzikleri bizimle paylaşabilirsiniz..